ក្តាចុចរបស់ Google ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលសំរាប់វាយអក្សរខ្មែរ

ក្តា​ចុច​​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ណាស់​សំរាប់​​ឧបករណ៍ដែល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ Android OS។​ ក្នុង​ចំណោម​ក្តា​ចុច​ទាំង​នោះ​​ក៏​មាន​ក្តា​ចុច​របស់​ Google ដែល​ចេញ​សាក​ល្បង​នៅ​ឡើយ​​សំរាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​។ ​ក្តា​ចុច​របស់​ Google​ គឺ​បាន​ចេញ​អោយ​សាក​ល្បង​យួរ​ហើយ​​ តែ​ដោយ​សារ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​វា​ប្រើ​ប្រ​ហាក់​ប្រហែល​ ក្តា​ចុច​យោ​នីកួតខ្មែរ​​ដែល​ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ itkhmer លើក​ឡើង​សារ​ជា​ថ្មី​ដើម្បី​អោយ​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ដឹង​។

មួល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​៖​

១. ឧបករណ៍ដំណើរ​ការ​ដោយ​ Android oS

២.​ ទាញ​យក​ APK File:  Google Keyboard

របៀប​តំឡើង​៖

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​របៀប​តំឡើង​ ក្តាចុច​ Google ជា​មួយ​ Alcatel One Touch Pop C9 ដែល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ Android 4.2.2

ចំណាំៈ វា​អាច​ដំណើរ​ការ​ជា​មួយ​ឧបករណ៍​ Android ទាំង​អស់​

ជំហាន​ទី១៖ មុន​នឹង​​តំឡើង​ចូល​ទៅ​គ្រិស​ Unknown sources បើ​សិន​មិន​ទាន់​គ្រិស​

ជំហាន​ទី២៖ បន្ទាប់​ពី​ទាញ​យក Google Keyboard ចំលង​វាចូល​ក្នុង​ SDCard រួច​តំឡើង​វា​

ជំហាន​ទី៣៖​ បញ្ចូល​ខ្មែរ​ក្នុង​ក្តាចុច​ ចូល​ Settings -> Language & input -> ចុច​គ្រិស​ Google Keyboard -> OK -> ចុច​លើ​ Google Keyboard​ Settings -> ចុច Input languages -> ដោះ​គ្រិស​ចេញ​ Use system language -> គ្រិស​ English និង Khmer (Cambodia)

ជំហាន​ទី៤៖ ចូល​ Settings -> Language & input -> Default -> គ្រិស​ Khmer (Cambodia)

Advertisements
Categories: ទូរស័ព្ទ | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: