សួស្តី មិត្តទាំងអស់ ជាទីរាប់អាន

Dear All Ms, Mrs,

I am Lamuth Vanndy, 30 Years old, Working company RITHY GROUP, Operation IT Support and Operation, Live in Phnom Penh, Cambodia…

My name: LAMUTH VANNDY

Sex: Male

Tel: +(855-10) 411-477, +(855-97) 905-775-5

Email:

vanndykhmerboy@gmail.com,

vanndykhmerboy@yahoo.com,

vanndykhmerboy@hotmail.com,

vanndykhmerboy@me.com

Skype: vanndykhmerboy

Facebook:

https://www.facebook.com/vanndykhmerpov

កូនជាទីស្រលាញ់

ឪពុកម្តាយ ក៏ដូចគ្នានឹងមនុស្សទាំងឡាយឯទៀតដែរ គឺក្រៅអំពីមិនត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងលំបាកហើយ នៅមិនត្រូវការឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមាននូវសេចក្តីលំបាកផងទៀត ។ មិនមានម៉ែឪណាដែលប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនក្រីក្រលំបាក តោកយ៉ាងឡើយ ប៉ុន្តែពេលខ្លះកូននៅតែមានសេចក្តីលំបាក ព្រោះឪពុកម្តាយមិនអាចធ្វើឲ្យកូនសុខសប្បាយបានគ្រប់យ៉ាងនោះឯង ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ កូនត្រូវចាំទុកថា សេចក្តីលំបាកនោះ វាមិនមែនអាក្រក់ មានពិសកាចសាហាវធ្វើឲ្យមនុស្ស យើងទុក្ខលំបាកទៅតែម្យ៉ាងនោះទេ ។ បើយើងសម្លឹងមើល ក្នុងការសិក្សាឬមើលក្នុងផ្នែកមួយទៀត សេចក្តីល្អ ឬប្រយោជន៍នៃការលំបាកនោះៗក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបាន គឺសេចក្តីលំបាកធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរឹងប៉ឹងមាំមួនខ្លាំងឡើង ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពូកែគិត និងធ្វើឲ្យបានជាអ្នកធំទៀតផង ប្រៀបដូចដែកដែលគេដុតឲ្យរឹងដូច្នោះឯង ។

ការលំបាកប្រដៅឲ្យមនុស្សយើងពូកែក្នុងការជួយ ខ្លួនឯងព្រោះត្រូវតស៊ូក្រាញននៀល ដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកនោះៗ ។ មានមនុស្សមិនតិចនាកដែរទេ ដែលគេបានល្អមកអំពីសេចក្តីលំបាកដោយកាន់គំនិតថា “លំបាកមុនស្រណុកក្រោយ” ពោលគឺ មានការអត់ធន់ ព្យាយាមនៅរវាងសេចក្តីលំបាក និងភាពស្រណុកសុខសប្បាយថ្លៃថ្នូររុងរឿង ។

ផ្ទុយមកវិញ ក៏មិនតិចនាក់ដែរ ដែលជាមនុស្សស្គាល់តែសប្បាយតាំងពីកើតមក មិនដែលជួបនូវសេចក្តីលំបាកឡើយ

Advertisements
Categories: អំពីខ្លួនខ្ញុំ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “សួស្តី មិត្តទាំងអស់ ជាទីរាប់អាន

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: